Comparativa simulacions de vent

FontAltura HubVel mitjanaMitjana 75% mes probableDispersió 25-75%Weibull CWeibull K
Punxa en el mapa per a obtindre dades del punt